Leden

De ouderraad telt een 15-tal vaste medewerkers. Deze kernleden zijn werkzaam in één of meerdere werkgroepen.
Daarnaast zijn er ook losse medewerkers. Zij sluiten niet noodzakelijk aan op de vergaderingen maar wanneer ze zich kunnen vrijmaken helpen ze een handje tijdens de verschillende activiteiten.

ORLeden