Motivatie

De ouderraad heeft een aantal doelstellingen vooropgesteld:
 
Een aanspreekpunt zijn voor de ouders.
We vinden het belangrijk dat ouders weten bij wie ze terecht kunnen met vragen, suggesties, … Op die manier willen we de betrokkenheid van de ouders bij het reilen en zeilen van de school verhogen en alle ouders verenigen.
 
Activiteiten organiseren zoals kwis, KNT- en kidsfuif.
En praktische hulp verlenen tijdens activiteiten van de school (o.a. schoolfeest, receptie 6de jaars).
 
De opbrengsten van onze bovenvernoemde evenementen worden aangewend voor kasteelklassen en de leerkrachten in de bloemetjes zetten tijdens de dag van de leerkracht.
 
Zo heeft de ouderraad in het verleden ook aan de school materiaal geschonken onder de vorm van matten en  een speeltuig op de speelplaats in de vestiging Heidestraat.